Paylaş:
Bağış Yapın

Kamerun'da Mescitler İmar Ettik


 Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.(Tevbe; 9-18)    
Bir El Ver Derneği tarafından Orta Batı Afrika ülkesi Kamerun’da müslümanların rahat ibadet yapmaları için  mescit inşaa ettik. Kamerun Mescidi’nde yapılan ilk açılış törenine bölgede yaşayan kabilelerin  ve aşiretlerin ileri gelenleri ile mensupları teşrif etii.   Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan tören ile mescidi açtık.

 

 

“İlk ve En Önemli  Projemizlerimizden birini daha  Tamamladık”
Mescide derslik ve rahleler ekleyerek medrese olarak da kullanılması için düzen oluşturduk.  
İlmin ve amelin üstünlüğünü ve hakkı bildirmek üzere bilenlerle bilmeyenlerin eşit olmayacağını beyan eden Allah Teâlâ’ya hamd olsun.
Yine ilmi ve âlimin üstünlüğünü bildirmek üzere şöyle buyuran Resûl-i Zişân (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimize sonsuz salât ve selam olsun;

 

 

“Her kim kendisinde (Allah’ın rızasına ulaştıran) ilmi talep edecek bir yolda yürürse, Allah (Celle Celâluhû) da onu cennet yollarından bir yolda yürütür. Muhakkak ki melekler ilim talebelerinden razı olduklarından onlara tevazu göstermek yoluyla kanatlarını yere koyarlar. (İlmiyle amel eden) Âlim için yerlerde ve göklerde olanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile mağfiret talep eder. Âlimin, âbid olan kimseye üstünlüğü, ayın on dördündeki dolunayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin varisleridir. Muhakkak ki peygamberler miras olarak altın ve gümüş paraları bırakmazlar. Miras olarak ilmi bırakırlar. Kim bunu alırsa, (peygamberlerin mirasından) tam bir pay almış olur.”

Bağış Yap